Privatpersoner

Balance by Life hjälper dig till ökad energi och ett bättre mående genom hälsosamma och hållbara vardagsvanor.

Som privatperson har du möjlighet att besöka Balance by Life för att få hjälp, inspiration och vägledning i hälsofrågor. Du kan välja mellan enklare upplägg med mätningar/tester/konsultationer till djupare analyser och länge konsultationer där vi jobbar med dig under flera månader. Hos oss är du unik och vi lyssnar på dig, vad din kropp har för symptom och vilka mål du har. Vi kopplar sedan ihop det med de mätningar och tester som du genomför. Tillsammans sätter vi en hälsoplan som passar dig, dina behov och din vardag utifrån dina förutsättningar. Läs mer om våra olika tjänster nedan.