QRMA Näringsanalys

QRMA Näringsanalys mäter dina vitamin- och mineralnivåer.

Med hjälp av QRMA (Quantum Resonance Magnetic Analyzer) bioresonansmätare som mäter små elektriska frekvenser mäter vi dina nivåer av vitaminer, mineraler, fettsyror och tungmetaller. Mätningen tar bara några minuter och du håller i en metallstav som sänder svaga omärkbara eller lätt märkbara elektromagnetiska signaler.

Mätningen ger värden på:

  • Mineraler: Kalcium, Järn, Zink, Selen, Fosfor, Kalium, Magnesium, Koppar, Kobolt, Mangan, Jod, Nickel, Fluor, Molybden, Vanadin, Tenn, Kisel, Strontium, Bor
  • Vitaminer: A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotin, folsyra, C, D, E, K, Q10
  • Livsnödvändiga fettsyror: Omega 3 – Alfa-linolensyra (ALA), Omega 6 – Linolsyra (LS), Gamma-linolensyra (GLA), Arakidonsyra
  • Tungmetaller: Bly, Kvicksilver, Kadmium, Krom, Arsenik, Antimon, Tallium, Aluminium

Vi går igenom resultatet och kopplar ihop det med ditt mående. Du får tips och råd över vad som är viktigt att fokusera på och hur du kan förbättra dina värden genom livsstilsförändring och näringstillskott.

Uppföljning rekommenderas efter 3 månader. Då görs en ny mätning och jämför med dina tidigare resultat. Då kan vi se hur rekommendationerna har fungerat och hur din vardag just nu påverkar dig och dina näringsnivåer. Du får nya rekommendationer och vi tar tillsammans fram en ny handlingsplan.

OBS! Detta instrument avser inte att diagnostisera sjukdomar och kan ej heller jämföras med vårdens diagnostiska metoder. Vid misstanke om sjukdom skall läkare alltid i första hand kontaktas för medicinsk utredning! QRMA kan användas för att försöka söka samband mellan t.ex. näringsobalanser och brister i näringsupptag etc. vilka kan leda till energibrist, trötthet etc. QRMA används även för jämförande uppföljning av resultat vid intag av näringstillskott.

Har du frågor eller önskar du boka en tid?