Företag

Balance by Life hjälper er att skapa en hälsofrämjande arbetsplats med friska medarbetare.

Varje medarbetare är en viktig resurs. Att investera i hälsa är ur ett företagsekonomiskt perspektiv mycket lönsamt. Vårt mål är att varje individ med egna insatser tar ett litet steg framåt mot en bättre hälsa, oavsett utgångsläge. På så sätt ökar den totala hälsan på företaget. Balance by Life stöttar er i ert hälsofrämjande arbete och erbjuder olika hälsopaket utifrån skräddarsydda lösningar. Vi erbjuder föreläsningar, individuella hälsosamtal, olika behandlingar och tester. Läs mer om några av våra tjänster mot företag eller hör av er så tittar vi på era behov och önskemål!