Hälsosamtal med ES Teck scanning

Hjälp din personal att förbättra sin hälsa genom samtal som främjar positiva livsstilsförändringar med hjälp av ES Teck scanning.

Ett hälsosamtal ger medarbetarna en möjlighet att stanna upp i vardagen och fundera över hur de egentligen mår och vad de behöver för att må bra. Syftet är att öka medvetenheten och motivationen till hälsosamma livsstilsval som stärker dem. Traditionella hälsokontroller fångar sällan begynnande ohälsa och utgör därför sällan ett incitament till att ta tag i hälsan i god tid. Genom att rikta insatserna mot livsstilen och öka kunskap, motivation, medvetenhet och eget engagemang hos medarbetaren så kan vi få fler bonuseffekter på köpet. Det handlar inte bara om att förebygga sjukdom utan även att minska den diffusa ohälsan som sätter ned vårt välbefinnande och vår kapacitet. Vi har hos flera företag sett hur produktivitetskurvan följer personalens subjektiva upplevda hälsa. Det är viktigt att ha personal som mår bra! Sjukvården letar efter sjukdomar och vi letar efter styrkor och svagheter, balanser och obalanser i kroppen. På så sätt kan vi hjälpa människor att rätta till obalanser och förbättra sin hälsa och öka sin energi. 

Varje medarbetare är unik och därför anpassas varje hälsosamtal utifrån varje medarbetare. Vårt mål är att varje individ med egna insatser tar ett litet steg framåt mot en bättre hälsa, oavsett utgångsläge. På så sätt ökar den totala hälsan på företaget.

ES Teck scanning används som ett motivationsverktyg, det är en bioimpedansmätare som mäter ett ESG (ElektroSomatoGram) för hela kroppens tillstånd. Man kan jämföra tekniken med EKG som visar hjärtats tillstånd och EEG som visar hjärnans funktion.

Ofta har vi en obalans i vår kropp långt innan vi utvecklar märkbara sjukdomssymptom. Symptom dyker inte upp förrän kroppen inte längre kan hantera obalanserna. Detta gör det svårare att upptäcka om man är på väg mot sämre hälsa. Vi kan också gå i många år med symptom innan vi får en konstaterad sjukdom. Detta beror på att vi under lång tid har en nedsättning i kroppens funktioner innan en sjukdom etablerar sig. Med ES Teck scanning kan vi se obalanser och störningar i kroppen innan de etablerats och syns i biokemiska prover/sjukvårdsprover. OBS! Mätningen används som motiverande friskvårdsverktyg.

ES Teck scanningen ger en bild av bla:

 • Kroppssammansättningen – fettprocent, vätskebalans
 • Stressbelastningen – sympatisk (gas), parasympatisk (broms)
 • Hjärt- och kärlsystem – kolesterol, syresättning, cirkulation
 • Homeostas/jämvikt – blodsockerreglering, ämnesomsättning, inflammationer
 • Näringsämnen – vitaminer, mineraler, fettsyror
 • Livsstilsanalys – hur den livsstil jag nu har påverkar kroppen

Hur går det till?

 • Vi börjar med en information till medarbetarna om hur hälsosamtalen går till och kanske till och med startar upp allt med en inspirationsföreläsning för att sätta fokus på hälsan.
 • Vi kommer ut till er eller så genomför vi samtalen i våra lokaler på Klockartorpet.
 • Varje samtal tar ca 90 minuter. Vi börjar med att gå igenom ett frågeformulär som varje medarbetare har fyllt i om sina hälso- och livsstilsvanor. Sedan genomför vi några tester; blodtrycksmätning, vikt, midjemått samt ES Teck scanning och näringsmätning. Scanningen tar några minuter och utförs genom att man håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder på pannan (bioimpedans). Dessutom används en oxymeter för att mäta pulsfrekvens och syremättnad, den placeras runt det ena pekfingret. Mätningen används som  motivationsverktyg.
 • Ett coachande samtal hålls där  vi kopplar samman testresultaten med medarbetarens mående och livsstilsvanor. Utifrån detta identifierar vi styrkor och utvecklingsområden och tar fram förslag på åtgärder för att främja en balanserad hälsa. Samtalet avslutas med att vi tar fram en personlig handlingsplan.
 • Varje medarbetare får en skriftlig sammanställning av resultaten som skickas per e-post.
 • Företaget erhåller en skriftlig rapport som visar risk- och friskområden samt vilka områden medarbetarna har satt upp handlingsplaner. För grupper med 10-20 personer görs en enklare rapport, medan grupper med över 20 personer kan få en mer utförlig rapport.
 • Allt sker under tystnadsplikt och inga enskilda svar redovisas med andra.

Har du frågor, önskar du boka en tid eller vill du ha en offert?