Hälsosamtal

Har någon av era anställda visat tecken på ohälsa, rapporterat att de inte mår bra eller är redan sjukskrivna? Vi erbjuder stöd och vägledning för att hjälpa medarbetare att förbättra sin hälsa och välmående.

Vid ett hälsosamtal tar vi en närmre titt på medarbetarens vardag, livsstil, eventuella symptom samt medarbetarens egna upplevelser och mål. Med ett lösningsorienterat fokus undersöker vi medarbetarens möjligheter att påverka sin hälsa och välmående. Istället för att fokusera på hinder och problem, riktar vi uppmärksamheten mot möjligheter och arbetar tillsammans för att hitta lösningar.

Tillsammans skapar vi en hälsoplan med en individuellt anpassad handlingsplan och konkreta steg. Utifrån behov följer vi upp planen för att säkerställa framsteg mot målet. Om vi ser att medarbetaren behöver ytterligare stöd, hänvisar vi vidare.

Vårt mål är att tillsammans skapa hållbara hälsosamma vanor som varar hela livet. Vi har framgångsrikt hjälpt medarbetare med besvär såsom trötthet, värk, övervikt, mental och psykisk ohälsa, hormonella obalanser, huvudvärk, sömnproblem, stresskänslighet, magproblem, hudproblem, höga blodfetter, högt blodsocker…

Har du frågor, önskar du boka en tid eller vill du ha en offert?