Hälsosamtal med blodprover

Hjälp din personal att förbättra sin hälsa genom samtal som främjar positiva livsstilsförändringar med hjälp av blodprover.

Ett hälsosamtal ger medarbetarna en möjlighet att stanna upp i vardagen och fundera över hur de egentligen mår och vad de behöver för att må bra. Syftet är att öka medvetenheten och motivationen till hälsosamma livsstilsval som stärker dem. Traditionella hälsokontroller fångar sällan begynnande ohälsa och utgör därför sällan ett incitament till att ta tag i hälsan i god tid. Genom att rikta insatserna mot livsstilen och öka kunskap, motivation, medvetenhet och eget engagemang hos medarbetaren så kan vi få fler bonuseffekter på köpet. Det handlar inte bara om att förebygga sjukdom utan även att minska den diffusa ohälsan som sätter ned vårt välbefinnande och vår kapacitet. Vi har hos flera företag sett hur produktivitetskurvan följer personalens subjektiva upplevda hälsa. Det är viktigt att ha personal som mår bra! Sjukvården letar efter sjukdomar och vi letar efter styrkor och svagheter, balanser och obalanser i kroppen. På så sätt kan vi hjälpa människor att rätta till obalanser och förbättra sin hälsa och öka sin energi. Lyssna till kroppens signaler!

Varje medarbetare är unik och därför anpassas varje hälsosamtal utifrån varje medarbetare. Vårt mål är att varje individ med egna insatser tar ett litet steg framåt mot en bättre hälsa, oavsett utgångsläge. På så sätt ökar den totala hälsan på företaget.

Genom att ta blodprover kan vi utvärdera viktiga hälsomarkörer och hur den nuvarande livsstilen påverkar medarbetarens hälsa. Vi analyserar bland annat blodsocker, blodfetter, näringsämnen, leverfunktion, njurfunktion, sköldkörtelhormoner och inflammation. Vi erbjuder olika alternativ, från grundläggande blodprover till mer omfattande provpaket. Här är några exempel…

Hur går det till?

 • Vi börjar med en information till medarbetarna om hur hälsosamtalen går till och kanske till och med startar upp allt med en inspirationsföreläsning för att sätta fokus på hälsan.
 • Samtalen genomför i våra lokaler på Klockartorpet eller så kommer ut till er.
 • För att ta blodprover använder medarbetaren Werlabs. De bokar själva en tid för provtagningen genom en länk som skickas till dem. Proverna tas på en Werlabsmottagning, exempelvis hos min kollega på Din Hälsa. Svaren på provresultaten erhålls efter ungefär 3 dagar, och sedan kan hälsosamtalet genomföras.
 • För att boka ett hälsosamtal använder medarbetaren en länk. Under samtalet börjar vi med att gå igenom ett frågeformulär som varje medarbetare fyller i om sina hälsovanor och livsstil Vi genomför även kompletterande tester såsom blodtrycksmätning, viktmätning, midjemått och syresättning (med hjälp av en oxymeter).
 • Ett coachande samtal hålls där vi kopplar samman resultaten från Werlabsblodproverna och de kompletterande testerna med deltagarens mående och livsstilsvanor. Utifrån detta identifierar vi styrkor och utvecklingsområden och tar fram förslag på åtgärder för att främja en balanserad hälsa. Samtalet avslutas med att vi tar f ram en personlig handlingsplan. Tidsåtgång 75 minuter.
 • Varje medarbetare får en skriftlig sammanställning av resultaten som skickas per e-post.
 • Företaget erhåller en skriftlig rapport som visar risk- och friskområden samt vilka områden medarbetarna har satt upp handlingsplaner. För grupper med 10-20 personer görs en enklare rapport, medan grupper med över 20 personer kan få en mer utförlig rapport.
 • Allt sker under tystnadsplikt och inga enskilda svar redovisas.

Blodprovspaket

Vi rekommenderar att företaget erbjuder Hälsokontroll XL med 36 prover, vilket ger en omfattande undersökning. För de som önskar ytterligare prover finns möjlighet att erbjuda Hälsokontroll XL Plus med 47 prover, vilket går ännu djupare. Som ett grundläggande alternativ kan företaget erbjuda Folkhälsopaketet med 22 prover. Denna nivå ger inte samma omfattning, men medarbetare har möjlighet att uppgradera och själva betala för ett större paket om de så önskar.

Werlabs-logo-Balance-by-Life

Hälsokontroll XL innehåller 36 prover:

 • Hjärta/kärl – Total kolesterol, goda (HDL) och onda (LDL) kolesterol, Apolipoproteiner, triglycerider
 • Blodsocker – Blodsocker (glukos), HbA1C (långtidssocker)
 • Blod och järn – Blodvärde (HB), blodstatus (röda och vita blodkroppar, blodplättar), ferritin, järn
 • Mineraler och vitaminer – B12, folsyra, homocystein, D vitamin, magnesium
 • Inflammation – CRP (snabbsänka)
 • Sköldkörtel – TSH, T4, T3 (kvinnor)
 • Hormoner – testosteron (män)
 • Lever – ALAT, ASAT
 • Njure – kalcium, kalium, natrium, kreatinin, eGFR kreatinin
 • PSA – finns som tillval för män i ålder 40-75år

Hälsokontroll XL Plus innehåller 47 prover:

 • Hjärta/kärl – Total kolesterol, goda (HDL) och onda (LDL) kolesterol, Apolipoproteiner, triglycerider
 • Blodsocker – Blodsocker (glukos), HbA1C (långtidssocker), C-peptid (bukspottkörteln)
 • Blod och järn – Blodvärde (HB), blodstatus (röda och vita blodkroppar, blodplättar), ferritin, järn, transferrin, transferrinmättnad
 • Mineraler och vitaminer – B12, folsyra, homocystein, D vitamin, magnesium
 • Inflammation – CRP (högkänsligt visar låggradig inflammation)
 • Sköldkörtel – TSH, T4, T3 (kvinnor)
 • Hormoner – testosteron (män)
 • Lever – ALAT, ASAT, ALP, Gamma-GT
 • Njure – kalcium, kalium, natrium, kreatinin, eGFR kreatinin albumin, klorid, cystatin C, eGFR cystatin C, eGFR medel, fosfat
 • PSA – finns som tillval för män i ålder 40-75år

Folkhälsopaketet innehåller 22 prover:

 • Hjärta/kärl – Total kolesterol, goda (HDL) och onda (LDL) kolesterol, triglycerider
 • Blodsocker – Blodsocker (glukos), HbA1C (långtidssocker)
 • Blod och järn – Blodvärde (HB), blodstatus (röda och vita blodkroppar, blodplättar)
 • Sköldkörtel – TSH, T4
 • Lever – ALAT, ASAT
 • Njure – kalium, natrium, kreatinin, eGFR kreatinin

Har du frågor, önskar du boka en tid eller vill du ha en offert?