Hälsosamtal med blodprover

Hjälp din personal att förbättra sin hälsa genom samtal som främjar positiva livsstilsförändringar med hjälp av blodprover.

Ett hälsosamtal ger medarbetarna en möjlighet att stanna upp i vardagen och fundera över hur de egentligen mår och vad de behöver för att må bra. Syftet är att öka medvetenheten och motivationen till hälsosamma livsstilsval som stärker dem. Traditionella hälsokontroller fångar sällan begynnande ohälsa och utgör därför sällan ett incitament till att ta tag i hälsan i god tid. Genom att rikta insatserna mot livsstilen och öka kunskap, motivation, medvetenhet och eget engagemang hos medarbetaren så kan vi få fler bonuseffekter på köpet. Det handlar inte bara om att förebygga sjukdom utan även att minska den diffusa ohälsan som sätter ned vårt välbefinnande och vår kapacitet. Vi har hos flera företag sett hur produktivitetskurvan följer personalens subjektiva upplevda hälsa. Det är viktigt att ha personal som mår bra! Sjukvården letar efter sjukdomar och vi letar efter styrkor och svagheter, balanser och obalanser i kroppen. På så sätt kan vi hjälpa människor att rätta till obalanser och förbättra sin hälsa och öka sin energi. Lyssna till kroppens signaler!

Varje medarbetare är unik och därför anpassas varje hälsosamtal utifrån varje medarbetare. Vårt mål är att varje individ med egna insatser tar ett litet steg framåt mot en bättre hälsa, oavsett utgångsläge. På så sätt ökar den totala hälsan på företaget.

Genom att ta blodprover kan vi utvärdera viktiga hälsomarkörer och hur den nuvarande livsstilen påverkar medarbetarens hälsa. Vi analyserar bland annat blodsocker, blodfetter, näringsämnen, leverfunktion, njurfunktion, sköldkörtelhormoner och inflammation. Vi erbjuder olika alternativ, från grundläggande blodprover till mer omfattande provpaket. Här nedan är ett exempel…

Hur går det till?

 • Vi börjar med en information till medarbetarna om hur hälsosamtalen går till och kanske till och med startar upp allt med en inspirationsföreläsning för att sätta fokus på hälsan.
 • Samtalen genomförs i våra lokaler på Klockartorpet eller så kommer vi ut till er.
 • Medarbetarna börjar med att ta blodprov en morgon måndag till torsdag. Svaren på provet erhålls efter ungefär 3 dagar, och sedan kan hälsosamtalet genomföras.
 • Vid hälsosamtalet gå vi igenom ett frågeformulär som varje medarbetare fyller i om sina hälsovanor och livsstil. Kompletterande tester görs såsom blodtrycksmätning, viktmätning, midjemått och syresättning (med hjälp av en oxymeter).
 • Ett coachande samtal hålls där vi kopplar samman resultaten från blodproverna och de kompletterande testerna med deltagarens mående och livsstilsvanor. Utifrån detta identifierar vi styrkor och utvecklingsområden och tar fram förslag på åtgärder för att främja en balanserad hälsa. Samtalet avslutas med att vi sätter en personlig handlingsplan. Tidsåtgång 75 minuter.
 • Varje medarbetare får en skriftlig sammanställning av resultaten som skickas per e-post.
 • Företaget erhåller en skriftlig rapport som visar risk- och friskområden samt vilka områden medarbetarna har satt upp handlingsplaner. För grupper med 10-20 personer görs en enklare rapport, medan grupper med över 20 personer kan få en mer utförlig rapport.
 • Allt sker under tystnadsplikt och inga enskilda svar redovisas.

Blodprovspaket

Vi rekommenderar att företaget erbjuder ett mer omfattande blodprovspaket med ca 35 prover, se förslag nedan. Möjlighet finns att skräddarsy vilka prover som ska ingå utifrån behov och/eller budget.

Hälsokontroll med 35 prover:

 • Hjärta/kärl – Total kolesterol, goda (HDL) och onda (LDL) kolesterol, Apolipoproteiner, triglycerider
 • Blodsocker – Blodsocker (glukos), HbA1C (långtidssocker)
 • Blod och järn – Blodvärde (HB), blodstatus (röda och vita blodkroppar, blodplättar)
 • Mineraler och vitaminer –  järn, ferritin, B12, folsyra, homocystein, D vitamin
 • Inflammation – CRP
 • Sköldkörtel – TSH, T4, T3 (kvinnor)
 • Hormoner – testosteron, SBHG, bioaktivt (män)
 • Lever – ALAT, ASAT
 • Njure – kreatinin, cystatin C, albumin

Har du frågor, önskar du boka en tid eller vill du ha en offert?