Blodprov

Mät, analysera och följ upp dina blodprover.

Beställ dina egna blodprover!

Vi tror att kunskap om din egen hälsa är nyckeln till att leva ett mer balanserat och välmående liv. Genom att beställa dina egna blodprover kan du ta reda på hur dina blodmarkörer ser ut.

 1. Nyfiken på din hälsa: Kanske har du känt dig trött på senaste tiden eller undrar över dina näringsnivåer? Att ta blodprover kan ge dig svar på dina frågor och öka din förståelse för din kropp och dess behov.
 2. Självbestämmande: Hos oss får du möjlighet att själv välja vilka blodprover du vill ta. Detta innebär att du kan fokusera på de områden som är mest relevanta för dig och dina hälsomål.
 3. Förebyggande vård: Genom att genomföra årliga hälsocheckar och regelbundna blodprovskontroller kan du upptäcka eventuella obalanser eller problem i ett tidigt skede. På så sätt kan du vidta åtgärder för att förbättra din hälsa innan potentiella problem blir allvarliga.
 4. Uppföljning av livsstilsförändringar: Om du har gjort förändringar i din livsstil, som att ändra kost eller öka din fysiska aktivitet, kan blodprov vara ett utmärkt sätt att utvärdera hur dessa förändringar påverkar din hälsa på ett konkret sätt.

 

Genom att köpa blodprover själv får du ett bredare spektrum av data än vad du oftast erhåller genom sjukvården. Det ger dig möjligheten att ta få insikt i hur dina olika blodmarkörer ligger till och skapa dina egna referensvärden.

Vi är bra på att tolka blodprover med ett hälsofrämjande perspektiv. I sjukvården analyseras proverna med utgångspunkt från en referensdatabas och fokus på att upptäcka sjukdomar. Vårt fokus är att identifiera utvecklingsmöjligheter och ge råd om åtgärder för att optimera dina värden och uppnå en hållbar hälsa.

Ta med dina provsvar till ett besök hos oss. Du kan komplettera våra tjänster, såsom ES Teck hälsoanalys, QRMA näringsmätning, hormonsamtal eller en hälsocoaching med blodproverna.

Så här går det till:

 1. Köp ett blodtest från till exempel Werlabs genom att klicka på länken: https://werlabs.se/  Ange koden: DINHAL10 för 10% rabatt

Tips! Välj hälsokontroll Bas, hälsokontroll Bas Plus, hälsokontroll Standard eller något av de andra större paketen. Kontakta oss om du behöver hjälp med att välja prover.    

 1. Boka tid för provtagning på en blodprovsmottagning,  till exempel hos våra kollegor på Din Hälsa https://dinhalsavasteras.se/ Prover tas på morgnar från måndag till torsdag, och du får vanligtvis provsvaren inom 3 dagar.
 2. Boka en tid för hälsocoaching. Under hälsocoachingen går vi tillsammans igenom dina provsvar och kopplar dem till din livsstil och ditt välmående. Tillsammans gör vi en hälsoplan som är anpassad efter dina behov och din vardag, med hänsyn till dina förutsättningar.

Har du frågor eller önskar du boka en tid?

Werlabs-logo-Balance-by-Life

Werlabs Hälsokontroll Bas Plus innehåller 30 prover:

 • Hjärta/kärl – Total kolesterol, goda (HDL) och onda (LDL) kolesterol, triglycerider
 • Blodsocker – Blodsocker (glukos), HbA1C (långtidssocker)
 • Blod och järn – Blodvärde (HB), blodstatus (röda och vita blodkroppar, blodplättar), ferritin, järn
 • Mineraler och vitaminer – B12, folsyra, homocystein, D vitamin
 • Inflammation – CRP (snabbsänka)
 • Sköldkörtel – TSH, T4
 • Lever – ALAT, ASAT
 • Njure – kalcium, kalium, natrium, kreatinin, eGFR kreatinin, albumin
 • PSA – finns som tillval för män i ålder 40-75år

Werlabs Hälsokontroll Standard innehåller 45 prover:

 • Hjärta/kärl – Total kolesterol, goda (HDL) och onda (LDL) kolesterol, Apolipoproteiner, triglycerider
 • Blodsocker – Blodsocker (glukos), HbA1C (långtidssocker)
 • Blod och järn – Blodvärde (HB), blodstatus (röda och vita blodkroppar, blodplättar), ferritin, järn, transferrin, transferrinmättnad
 • Mineraler och vitaminer – B12, folsyra, homocystein, D vitamin, magnesium
 • Inflammation – CRP (högkänsligt visar låggradig inflammation)
 • Sköldkörtel – TSH, T4, T3
 • Lever – ALAT, ASAT, ALP, Gamma-GT
 • Njure – kalcium, kalium, natrium, kreatinin, eGFR kreatinin, albumin, klorid, cystatin C, eGFR cystatin C, eGFR medel, fosfat
 • PSA – finns som tillval för män i ålder 40-75år