EU BioTek Matintoleranstest

Maten du äter kan vara orsaken till dina hälsoproblem!

Matintoleranser eller överkänslighet mot olika livsmedel blir allt vanligare. Många är omedvetna om att de dagligen äter mat som kroppen inte längre tål. Vi kopplar sällan ihop de besvär som vi har med maten som vi äter. Vi tänker: Jag har ju ätit dessa livsmedel förr, ibland flera gånger varje dag, utan att jag har haft problem med dem. Kan jag verkligen vara känslig för något av dessa livsmedel?

Vad är skillnaden mellan allergi och intolerans/känslighet?

Om vi är allergiska mot något så får vi en mer eller mindre akut reaktion med klåda, svullnad och rodnad. Detta uppstår strax efter vi ätit. Det är svårt att missa och kan till och med bli livshotande. Allergier ger en IgE reaktion som för många är livslång men ibland kan kroppen bli fri från en allergi.

Men en matintolerans eller känslighet är svårare att upptäcka eftersom den kan ge en fördröjd reaktion på upp till 72 timmar efter att vi har ätit maten. Styrkan på symptomen kan också påverkas av hur ofta och hur mycket vi äter av livsmedlet. Kroppen kan få en lägre tolerans för vissa matvaror när vi utsätter oss för stress, tar antibiotika eller andra läkemedel, vid stort alkoholintag, ensidigt ätande eller att vissa livsmedel irriterar magtarmkanalen. Kroppen får då en IgG och IgA reaktion som kan ta lång tid att utveckla. Symptomen kan vara många, vitt skilda och diffusa. Om man inte upptäcker vilka livsmedel man är intolerant mot kan det på sikt utvecklas till en allergi mot livsmedlet.

Varför får vi matintoleranser?

En orsak kan vara ett ensidigt ätande. Att vi äter samma sorters livsmedel i stora mängder och ofta som tex vetemjöl, mejerivaror, soja och ägg. Kroppen klarar då inte längre av att ta emot dem och bildar antikroppar.

En annan orsak är en dålig magtarmfunktion där maten inte blir nedbruten i tillräckligt små partiklar pga dåligt tuggad mat, brist på saltsyra, enzymer och goda tarmbakterier. Dessa partiklar stör vår tarmslemhinna så att det bildas små hål en sk läckande tarm. Då läcker förstora partiklar ut i blodet och immunförsvaret reagerar.

En tredje orsak kan vara att vi har intoleranser med oss sedan födseln som kan beror på hur mamman levde före och under graviditeten eller om hon själv har allergier eller intoleranser som är obehandlade.

Det kan också utlösas av stress, stort alkoholintag, antibiotika eller läkemedelsanvändning.

Symptom som kan komma av överkänslighet från matvaror

Varje individ är unik och vi kan ha olika symptom fast vi är känsliga mot samma livsmedel. Dessutom kan symptomen vara många och väldigt olika. Det är vanligt med symptom från magen, men det behöver inte vara så.

 • Matsmältningssystemet: Magsmärtor, dålig andedräkt, rapning, sura uppstötningar, gasbildning, gomklåda, kräkningar…

 • Nervsystemet: Ångest, förvirring, depression, hyperaktivitet, koncentrationsproblem, aggressivitet, irritabilitet, rastlöshet…

 • Muskler och leder: Led inflammation, ledsmärtor, muskelsmärtor, muskelsvaghet…

 • Miktions-och vaginala besvär: Sängvätning, frekvent urinering, täta trängningar, vaginal klåda, vaginala flytningar, PMS…

 • Respirationssystem: Astma, bröstspänningar, kronisk hosta, irriterad hals, rinnande näsa, kronisk bihåleinflammation…

 • Hjärtkärlsystemet: Bröstsmärtor, oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck, ökad puls…

 • Hud, hår och naglar: Akne, sköra naglar/hår, mjäll, eksem, torr hud, blek hud, mörka ringar under ögonen, utslag…

 • Övrigt: Onormalt matbehov, kronisk trötthet, yrsel, huvudvärk/migrän, sömnproblem, illamående, ödembildning, mardrömmar, snabb viktnedgång, övervikt, sköra tänder…

Kroppen klarar inte av att läka sig själv så länge vi tillför de livsmedel som kroppen reagerar på. Så om du går runt med magproblem eller andra diffusa besvär så bör du undersöka om det är livsmedel som triggar dina problem och i sådant fall vilka livsmedel samt vad som är grundorsaken till att de uppstår. Ju längre tid du går med dina symtom desto fler symtom som inte berör just mage/tarm kan börja visa sig.

Hur går det till?

Matintoleranstestet görs med ett blodprov som tas i fingret. Blodet skickas till EU BioTek i Norge som skickar det vidare till ett laboratorie i Seattle, USA, där blodet analyseras. Efter ca 3 veckor kommer testresultatet.

För att undvika falska negativa svar bör du inte använda immunnedtryckande läkemedel såsom:

 • Cellgifter

 • Kortisonpreparat – Vid intag av kortison invärtes tex injektioner och tabletter, vänta 6 månader innan testet tas. Kortison utvärtes tex inhalator och salva vänta 1 månad.

 • Smärtstillande NSAID preparat som ipren, treo, bamyl, naproxen, pronaxen, aspirin m.m. – Undvik 1 månad innan testning.

 • Allergi medicin – Minst 14 dagar utan.

 • Läkemedel som används vid transplantation för att förhindra immunsystemet från att avvisa

Vid första besöket pratar vi om hur du mår och vilka symptom du har som kan påverkas av kosten. Vi tar ett blodprov och skickar in för analys. Efter ca 3 veckor när vi har fått testresultatet bokar vi in en ny tid för genomgång av testresultatet, upplägg av eliminering av livsmedel samt läkning av kroppen med olika tillskott. Elimineringen av livsmedel kan sträcka sig från 3 veckor till 6 månader eller ibland några år.

Här har du en symptom checklista som du kan fylla i för att ta reda på om du är i behov av att ta en intoleranstest för att kolla IgG och IgA. Överst till vänster i dokumentet, ser du hur du beräknar poäng. Om en ensam grupp är över 8 poäng eller om slutsumman är mer än 40 rekommenderas Matintoleranstest.

Eu BioTek levererar många olika tester för livsmedel men också test för olika luftvägsallergener

96 vanliga livsmedel

mjölkprodukter, kött, fågel, ägg, frukt, fisk, skaldjur, grönsaker, säd, baljväxter, nötter, frön, kryddor, kakao, kaffe, honung, socker, jäst, candida
3600 kr (IgA och IgG)
 •  

96 vegetariska livsmedel

mjölkprodukter, frukt, grönsaker, säd, baljväxter, nötter, frön, ägg, kryddor, kakao, kaffe, honung, socker, jäst, candida
3600 kr (IgA och IgG)
 •  

144 vanliga livsmedel

några fler livsmedel från alla livsmedelsgrupperna.
4800 kr (IgA och IgG)
 •  

208 vanliga livsmedel

ännu fler livsmedel från alla livsmedelsgrupperna
5400 kr (IgA och IgG)
 •  

48 vanliga luftvägsallergener

träd, gräs, ogräs, svamp, inomhusallergener och mögelsvampar
1900 kr (IgA och IgG)
 •  

Analysen genomförs i US BioTek Laboratories i Seattle, USA, som har lång erfarenhet av den här typen av tester. Testmetoden är ELISA-metoden (Enzyme Linked sorbant Assay), som är ett välkänt testförfarande där man räknar antal antikroppar i blodet. Alla tester analyseras minst 2 gånger för att säkerställa att det finns minst 95% reproducerbarhet. Detta garanterar en mycket hög kvalitet.

Har du frågor eller önskar du boka en tid för test hos oss?