Medveten Andning

Har du funderat på hur du andas?

Att det är viktigt att andas är ingen nyhet. Men andas gör vi ju annars skulle vi ju dö tänker du! Men det är inte bara viktigt ATT vi andas, utan också HUR vi andas. Idag är vi många som munandas, andas med bröstet, har en för snabb eller en orytmisk andning. En andning som bara är lite obalanserad kan över tid ge stora negativa konsekvenser eftersom vi andas så mycket varje dag. Genom att förbättra sättet vi andas på syresätter vi kroppen på ett effektivare sätt och blir ett verktyg för att påverka vår hälsa.

Genom att förbättra andningen kan du sänka blodtrycket, lindra smärta och ångest, minska stress, påverka hjärtrytmen och för barn kan andningen påverka hur tänderna växer. Andningen kan både spara energi och öka kroppens må bra hormoner. Vår andningsrytm är den process som har allra störst påverkan på vår kropp.

Om du vill ha mer energi är förbättrad andning det bästa sättet!


En förbättrad andning ger:

 1. Mer energi – Energiproduktion med syre ger upp till 16 gånger mer energi jämfört med utan syre.
 2. Ökad fettförbränning – Fett kan endast förbrännas när syre är närvarande, så en försämrad andning stänger dörren till våra fettreserver.
 3. Lugnare hjärna – Vår hjärna är en storförbrukare av syre och följaktligen det organ som lider mest av försämrade andningsvanor.
 4. Bättre sexliv – Potensmedlet Viagra kunde utvecklas tack vare forskning på NO, ett ämne som produceras i stora mängder i näsan.
 5. Bättre sömn – Människan är det enda djur som sover med öppen mun. Munandning i vila ger syrebrist ökad stress och sämre djupsömn.
 6. Starkare hjärta – En spänd, stressad och orytmisk andning ger ett spänt, stressat och orytmiskt hjärta.
 7. Rakare tänder – Munandning ändrar tungans placering, vilket påverkar utvecklingen av tänder och ansikte.
 8. Bättre idrottsprestation – Vi kan inte simma, cykla, springa eller bibehålla optimal styrka och uthållighet om andningen är försämrad.
 9. Mindre oro – Vid rädsla och oro andas vi högt uppe i bröstet i ett försök att ”fly” från jobbiga känslor som ofta har sitt säte i magtrakten.
 10. Upplev mindre smärta – När vår kropp är spänd är vår andning också spänd, vilket förstärker smärtan.
 11. Lindra astma symptom– Astma är en sjukdom som gör luftvägarna trängre, ofta på grund av försämrade andningsvanor.
 12. Öka andlig utveckling – På engelska heter andlighet spirit och andning heter respiration = ”reconnection to spirit” – återkoppling till vår andlighet.


Paket Medveten Andning – 450 kr 

Bok: Medveten Andning
Relaxator: Andningstränare
Sleep Tape: 1 meter
Program för 28 dagars Medveten Andningsträning

Beställ ditt paket med Medveten Andning här!