Firstbeat Livsstilsanalys

Hitta balansen mellan arbete, fritid och vila. Ett hälsofrämjande verktyg som visar på sambandet mellan livsstil och välbefinnande, som tillsammans med ett hälsosamtal identifierar viktiga steg mot en hållbar livsstil.

Firstbeat-Balence-by-life
Balence-by-life-livsstilsanalys

En Livsstilsanalys ger medarbetarna verktyg till att förbättra sitt eget välbefinnande genom att de får tips på hur de kan förbättra sin återhämtning och orka bättre på jobbet. Medarbetaren gör en tredagars fördjupad analys genom att sätta en mätare på kroppen som mäter hjärtfrekvensvariationen under tre dygn. Hjärtats naturliga rytm förändras hela tiden och visar om vi är i gas eller broms. Detta ger en ökad förståelse för hur vardagen påverkar oss. Tillsammans med denna data hålls ett livsstilssamtal för att visa på individuella belastande faktorer på jobbet och på fritiden samt vilka små förändringar som kan ge märkbara förbättringar på prestation och välbefinnande.

Hur går det till?

  • Vi börjar med en information till medarbetarna om hur livsstilsanalysen går till och kanske till och med startar upp allt med en inspirationsföreläsning för att sätta fokus på hälsan.
  • Mätutrustningar skickas ut till medarbetarna.
  • Medarbetarna startar sin tre dygnsmätning.
  • Livsstilssamtal genomförs med varje medarbetare vilket tar ca 60 minuter.
  • Ett coachande samtal hålls och kopplar samman testresultaten med medarbetarens mående och livsstilsvanor. Utifrån detta lyfter vi styrkor och utvecklingsområden och tar fram förslag på åtgärder för att balansera livsstilen. Allt avslutas med att medarbetaren sätter en personlig handlingsplan.
  • Varje medarbetare får en skriftlig sammanställning av sin rapport med sin handlingsplan.
  • Företaget får en skriftlig rapport på risk- och friskområden samt vilka områden medarbetarna satt handlingsplaner på. En enklare rapport görs för en grupp på 10-20 personer och över 20 personer kan en mer utförlig rapport sammanställas.
  • Allt sker under tystnadsplikt och inga enskilda svar redovisas.
Balence-by-life-livsstilsanalys-3

Hantera stress

De anställda som behärskar stress är effektivare och gör färre misstag. Vi identifierar de faktorer som förbrukar dina resurser på jobbet och på fritiden.

Balence-by-life-livsstilsanalys-4

Bättre återhämtning

Vi ökar förståelsen för vikten av bättre återhämtning vilket ger mer energiska och fokuserade medarbetare.

Balence-by-life-livsstilsanalys-5

Motionera rätt

Identifierar den optimala motionsnivån för varje medarbetare. God fysik minskar belastningen på kroppen.