Hälsoanalys

Stärk hälsan hos din personal genom en hälsoanalys med motiverande samtal för mer hälsosamma livsstilsval.

En hälsoanalys ger medarbetarna en möjlighet att stanna upp i vardagen och fundera över hur de egentligen mår och vad de behöver för att må bra. Syftet är att öka medvetenheten och motivationen till hälsosamma livsstilsval som stärker dem. Traditionella hälsokontroller fångar sällan begynnande ohälsa och utgör därför sällan ett incitament till att ta tag i hälsan i god tid. Genom att rikta insatserna mot livsstilen och öka kunskap, motivation, medvetenhet och eget engagemang hos medarbetaren så kan vi få fler bonuseffekter på köpet. Det handlar inte bara om att förebygga sjukdom utan även att minska den diffusa ohälsan som sätter ned vårt välbefinnande och vår kapacitet. Vi har hos flera företag sett hur produktivitetskurvan följer personalens subjektiva upplevda hälsa. Det är viktigt att ha personal som mår bra! Sjukvården letar efter sjukdomar och vi letar efter styrkor och svagheter, balanser och obalanser i kroppen. På så sätt kan vi hjälpa människor att rätta till obalanser och förbättra sin hälsa och öka sin energi. Varje medarbetare är unik och därför anpassas varje hälsosamtal utifrån varje medarbetare. Vårt mål är att varje individ med egna insatser tar ett litet steg framåt mot en bättre hälsa, oavsett utgångsläge. På så sätt ökar den totala hälsan på företaget.

Hur går det till?

  • Vi börjar med en information till medarbetarna om hur hälsoanalysen går till och kanske till och med startar upp allt med en inspirationsföreläsning för att sätta fokus på hälsan.
  • Vi kommer ut till er eller så genomför vi samtalen i våra lokaler på Lillåudden.
  • Varje samtal tar ca 90 minuter och vi börjar med att titta igenom ett frågeformulär som varje medarbetare har fyllt i om sina hälso- och livsstilsvanor. Sedan tas några tester; blodtrycksmätning, vikt, midjemått samt ES Teck scanning. Scanningen tar några minuter och utförs genom att du håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder på pannan (bioimpedans). Dessutom används en oxymeter (mäter pulsfrekvens och syremättnad) som sätts runt det ena pekfingret. Mätningen används som ett motivationsverktyg.
  • Ett coachande samtal hålls och kopplar samman testresultaten med medarbetarens mående och livsstilsvanor. Utifrån detta lyfter vi styrkor och utvecklingsområden och tar fram förslag på åtgärder för att balansera hälsan. Allt avslutas med att medarbetaren sätter en personlig handlingsplan.
  • Varje medarbetare får en skriftlig sammanställning mailad till sig.
  • Företaget får en skriftlig rapport på risk- och friskområden samt vilka områden medarbetarna satt handlingsplaner på. En enklare rapport görs för en grupp på 10-20 personer och över 20 personer kan en mer utförlig rapport sammanställas.
  • Allt sker under tystnadsplikt och inga enskilda svar redovisas.
Boka din Hälsoanalys redan idag!