Chefscoaching

Chefscoaching för en hälsofrämjande arbetsplats

Vi stöttar dig som chef i din roll som hälsofrämjande ledare. Vad kan du göra och hur ska du vara? Vi kan också finnas som stöd och bollplank i mål och handlingsplaner för en hälsofrämjande arbetsplats.

Att arbeta med en hälsofrämjande arbetsplats innebär att vi stärker det friska hos individen och företaget. Varje medarbetare är en viktig resurs. Att satsa på hälsa är ur ett företagsekonomiskt perspektiv mycket lönsamt. Allt fler företag har börjat inse vikten av att de anställda ska må bra. Vårt mål är att varje individ med egna insatser tar ett litet steg framåt mot en bättre hälsa, oavsett utgångsläge. På så sätt ökar den totala hälsan på företaget.

Boka din Chefscoaching redan idag!